Alternativa 1


Bulevardi i Ri

bulevardi-ri-min
Ky objekt është pjesë e një kompleksi të pozicionuar në Bulevardin e Ri të Tiranës në njësinë G22, një nga zonat më të favorshme të qytetit, vetëm 1.5 km nga sheshi Skënderbej.


Bulevardi i Ri

bulevardi-ri-min
Ky objekt është pjesë e një kompleksi të pozicionuar në Bulevardin e Ri të Tiranës në njësinë G22, një nga zonat më të favorshme të qytetit, vetëm 1.5 km nga sheshi Skënderbej.

Alternativa 2

bulevardi-ri-min

Bulevardi i Ri

Ky objekt është pjesë e një kompleksi të pozicionuar në Bulevardin e Ri të Tiranës në njësinë G22, një nga zonat më të favorshme të qytetit, vetëm 1.5 km nga sheshi Skënderbej.
bulevardi-ri-min

Bulevardi i Ri

Ky objekt është pjesë e një kompleksi të pozicionuar në Bulevardin e Ri të Tiranës në njësinë G22, një nga zonat më të favorshme të qytetit, vetëm 1.5 km nga sheshi Skënderbej.

Alternativa 4

Bulevardi i Ri

bulevardi-ri-min
Ky objekt është pjesë e një kompleksi të pozicionuar në Bulevardin e Ri të Tiranës në njësinë G22, një nga zonat më të favorshme të qytetit, vetëm 1.5 km nga sheshi Skënderbej.

Bulevardi i Ri

bulevardi-ri-min
Ky objekt është pjesë e një kompleksi të pozicionuar në Bulevardin e Ri të Tiranës në njësinë G22, një nga zonat më të favorshme të qytetit, vetëm 1.5 km nga sheshi Skënderbej.

Alternativa 7

bulevardi-ri-min
Ky objekt është pjesë e një kompleksi të pozicionuar në Bulevardin e Ri të Tiranës në njësinë G22, një nga zonat më të favorshme të qytetit, vetëm 1.5 km nga sheshi Skënderbej.

Bulevardi i Ri

bulevardi-ri-min
Ky objekt është pjesë e një kompleksi të pozicionuar në Bulevardin e Ri të Tiranës në njësinë G22, një nga zonat më të favorshme të qytetit, vetëm 1.5 km nga sheshi Skënderbej.

Bulevardi i Ri